Арома АД с инвестиция от 12 млн лева в нова производствена база

С последната си инвестиция от 12 милиона лева в нова производствена база, Арома АД отговори на всички изисквания за „Добра производствена практика“ (GMP) и успешно прилага международните стандарти ISO 9001, 14000, 18000.
Арома АД е българска компания, лидер в Централна и Източна Европа за производство на козметични и парфюмерийни продукти. Арома АД произвежда продукти в три основни категории: здраве, красота и стил. Модерното оборудване в производство и лаборатории, иновации и високо квалифицираните специалисти, са в основата за гарантиране на високо качество на всички продукти. Компанията произвежда под своя и чужди марки за водещи международни компании и търговски вериги. Над 60 % от продукцията се реализира на външни пазари. Всички изделия са високо ефективни, иновативни и са вдъхновени от Природата. За 2012 година Арома АД има консолидиран ръст от 22% в продажбите спрямо предходната година.

   

healthy-at-work