Административни промени от 1 януари 2014

От 1 януари в сила влизат няколко новости, които бяха обект на дълго обсъждане през миналата година при приемането на държавния бюджет за 2014 г., както и на бюджетите за държавното общество осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Други промени пък са чакани отдавна:

Отпадат ограниченията за българи на всички трудови пазари в рамките на ЕС
От приемането на страната ни в Европейския съюз през 2007 г. няколко пъти бяха облекчавани и елиминирани част от пречките за свободно движение на български работници в другите страни членки, но от днес такива вече няма никъде, макар че Великобритания реши да затегне правилата си за кандидатстване за социални помощи от граждани на ЕС заради тревогите, че пазарът им ще бъде залят от българи и румънци след отпадането на ограниченията.

На българския трудов пазар настъпват няколко промени:

– Минималната работна заплата от 1 януари става 340 лв. Това е с 30 лв. повече, отколкото през 2013 г. Заедно с това се увеличава и месечното обезщетение за майки във втората година от отпуска по майчинство – също от 310 лв. на 340 лв.

– Максималният осигурителен праг се вдига от 2200 лв. на 2400 лв. тази година.
– Швейцарското правило, което ще заработи на 1 юли, пък предвижда всички пенсии да се увеличат с по 3%
– Възрастта за пенсиониране и стажът, изисквани за пенсия, бяха замразени на същите стойности и за трите категории труд:

В първа категория труд минималните условия за пенсиониране остават 10 години стаж и навършени 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете.
Във втора категория – 15 години стаж и 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете.
В трета категория труд, най-масовата, е необходим осигурителен стаж от 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете и навършена възраст съответно 60 години и 8 месеца и 63 години и 8 месеца.
При военнослужещите отпадна изискването за навършена възраст и критерият остава само стажът – изискват се 27 години трудов стаж, от които две трети в системата.

– Нови минимални осигурителни прагове за 2014 г.бяха договорени за общо 43 икономически дейности, като средното увеличение спрямо 2013 г. e 3%. За останалите браншове, където не са постигнати споразумения, са запазени минимумите от 2013 г.

– Увеличава се данъкът за по-старите автомобили, които не отговарят на най-високите европейски екостандарти. Досега от 50-процентна отстъпка се възползваха собственици на автомобили до 100 конски сили с катализатор. Занапред намаление от 50 на сто ще има само за колите с мощност на двигателя до 74 kW и съответстващи на екологични категории Евро 3 и Евро 4, а за съответстващите на Евро 5 и 6 – с 60% намаление.
– След отлагания от 1 януари влиза в сила обратното начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури. Обратното начисляване на ДДС е изключение от общия принцип на данъка върху добавената стойност, при който данъкът се начислява не от доставчика, а от получателя. Новият механизъм ще се отнася до зърнените и технически култури в непреработен вид, посочени в част втора на Приложение №2 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).

– Вече е в сила законът, който забранява участието на фирми, регистрирани в офшорни зони, в 28 икономически дейности. Офшорки вече не могат да участват в обществени поръчки, да получават концесии, да се възползват от облекченията за инвеститори. Забранена зона за тях стават спортните клубове, мобилните оператори, медиите, социологическите агенции, организаторите на хазартни игри, банките, пенсионните дружества и застрахователните компании.

– До март работещите на граждански договор са длъжни да внесат данъчна декларация и да платят данъка си за последните три месеца на 2013 г. според промяна в Закона за доходите, която е в сила от миналата година. За целта работодателите не трябва да са удържали данък за последните три месеца на годината от тези служители. В случай че са го направили по инерция обаче, това трябва да се посочи в декларацията. Внеслите данъчната си декларация и данъка си до 10 февруари 2014 г. ще ползват отстъпка от 5%.

– В края на 2014 г. изтича давността на задълженията към НАП от 2009 г.

Токът за битови нужди е на по-ниски цени. С по около 0.9% намалява дневната тарифа и с по 10% нощната и на трите доставчика. Цената на природния газ остава непроменена.

Влиза в сила регулация на Европейската комисия, която забранява оливниците за многократна употреба в заведенията за хранене. Вместо тях зехтинът трябва да се предлага в бутилки, които са запечатани и не могат да се пълнят, етикетите им ясно да обозначават какво е качеството на продукта вътре и след като той свърши, трябва да се изхвърлят, а не да се ползват отново и отново.

Източник

   

healthy-at-work